TAND HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Hạng mục: Trụ sở cơ quan                Năm: 2021

Vị trí dự án:
Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Chủ đầu tư:
Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh
Quy mô:
Diện tích dự án: 802m2; Số tầng: 3 tầng; Diện tích sàn: 2421m2; Kết cấu: Móng cọc, dầm sàn BTCT
Phạm vi công việc:
Tổng thầu: Thô và hoàn thiện
Giai đoạn thi công:
Đã bàn giao tháng 12/2021

Dự Án Cùng loại

Loading