Phú Gia
  • Sơ đồ tổ chức
  • Hội đồng quản trị
  • Ban giám đốc
  • Ban cố vấn
  • Cán bộ - Nhân viên chủ chốt
Sơ đồ tổ chức
Ông LÊ SỸ TUẤN

Ông LÊ SỸ TUẤN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ SỸ TÚ

Ông LÊ SỸ TÚ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHÚ VĂN MẠNH

Ông PHÚ VĂN MẠNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ SỸ TUẤN

Ông LÊ SỸ TUẤN

GIÁM ĐỐC

Ông LÊ SỸ TÚ

Ông LÊ SỸ TÚ

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông PHẠM NGỌC VINH

Ông PHẠM NGỌC VINH

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông TRẦN VĂN CHUNG

Ông TRẦN VĂN CHUNG

CỐ VẤN CAO CẤP

Ông MAI XUÂN TÂM

Ông MAI XUÂN TÂM

CỐ VẤN CAO CẤP

Ông PHẠM VĂN LẮM

Ông PHẠM VĂN LẮM

CỐ VẤN CAO CẤP

Ông HOÀNG THÀNH PHÁT

Ông HOÀNG THÀNH PHÁT

CỐ VẤN CAO CẤP

Ông NGUYỄN VĂN NHÂN

Ông NGUYỄN VĂN NHÂN

CỐ VẤN CAO CẤP

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT

 

Để có được đội ngũ các bộ công nhân viên đủ khả năng đáp ứng những chỉ tiêu chất lượng 
cần thiết cho một doanh nghiệp có mục tiêu trở thành một thương hiệu có tiếng. 
Phú Gia quản lý đầu vào nhân sự một cách chặt chẽ và quy cũ.

PHÒNG KỸ THUẬT
PHÒNG KỸ THUẬT

MR NGUYEN TAN PHAT

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ

NGUYỄN HOÀNG GIANG

NGUYỄN HOÀNG GIANG

CÁN BỘ KỸ THUẬT

NGUYỄN HOÀNG DUY

NGUYỄN HOÀNG DUY

CÁN BỘ KỸ THUẬT

TRẦN THANH HẢI

TRẦN THANH HẢI

CÁN BỘ KỸ THUẬT

ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG THẢO

ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG THẢO

KIẾN TRÚC SƯ

ĐỖ XUÂN TOẢN

ĐỖ XUÂN TOẢN

KỸ SƯ KẾT CẤU

PHÒNG THI CÔNG
PHÒNG THI CÔNG

MR TRINH XUAN TIN

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

TRƯƠNG THANH TÂM

TRƯƠNG THANH TÂM

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CAO HOÀNG VƯƠNG

CAO HOÀNG VƯƠNG

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

TRẦN ĐẶNG ĐỨC

TRẦN ĐẶNG ĐỨC

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

LÊ VĂN VÂN

LÊ VĂN VÂN

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

VÕ VĂN CHƯƠNG

VÕ VĂN CHƯƠNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT

ĐỖ XUÂN TUẤN

ĐỖ XUÂN TUẤN

CÁN BỘ KỸ THUẬT

LƯƠNG PHI LONG

LƯƠNG PHI LONG

CÁN BỘ KỸ THUẬT

ĐẶNG NGỌC ĐẠI

ĐẶNG NGỌC ĐẠI

CÁN BỘ KỸ THUẬT

NGUYỄN VĂN TRUNG

NGUYỄN VĂN TRUNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT

NGUYỄN NGỌC THÀNH

NGUYỄN NGỌC THÀNH

CÁN BỘ KỸ THUẬT

NGUYỄN ĐÌNH HUY

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÁN BỘ KỸ THUẬT

VÕ QUANG NHÂN

VÕ QUANG NHÂN

CÁN BỘ KỸ THUẬT

DƯƠNG LÊ LĨNH

DƯƠNG LÊ LĨNH

CÁN BỘ KỸ THUẬT

TRÂN NHI Ý NHI

TRÂN NHI Ý NHI

CÁN BỘ QA-QC

NGUYỄN VĂN TOÁN

NGUYỄN VĂN TOÁN

CÁN BỘ ATLĐ

NGUYỄN HỮU VỸ

NGUYỄN HỮU VỸ

CÁN BỘ ATLĐ

PHÒNG KẾ TOÁN & HCNS
PHÒNG KẾ TOÁN & HCNS

MS NGUYEN THI QUYNH MAI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM THỊ HỮU DUYÊN

PHẠM THỊ HỮU DUYÊN

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

LÊ THỊ MINH THU

LÊ THỊ MINH THU

KẾ TOÁN THANH TOÁN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

KẾ TOÁN THANH TOÁN

VÕ THỊ QUỲNH MAI

VÕ THỊ QUỲNH MAI

KẾ TOÁN THUẾ

PHÒNG VẬT TƯ
PHÒNG VẬT TƯ

LÊ QUANG THẮNG

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ

LÊ HOÀI DIỆU THU

LÊ HOÀI DIỆU THU

KẾ TOÁN VẬT TƯ